پیام مدیرعامل

شرکت مهنام مفتخر است که بیش از حدود نیم قرن است که مهمان سفره های شماست.ما از بدو تاسیس سعی داشتیم با تفکر سیستم محور بر پایه تکنولوژی های نو راهی متفاوت را پی گیریم و خدا را شکر که در این راه موفق بودیم.رعایت بهداشت و اخلاق حرفه ای ، توجه به مشتریان وتعهدمان به جامعه را می دانیم و مسئولیت پذیری را سرلوحه کار خویش قرار داده ایم.

در پایان از خداوند متعال توفیق خدمت به شما را خواستار هستیم.